Ny energi for norsk sokkel

  • Viking Lady. Foto: Eidesvik AS

Vi trenger ny teknologi for å redusere kostnader og kutte utslipp fra norsk sokkel. Forskningsrådet, Enova og Innovasjon Norge inviterer til konferanse for fornybar- og oljebransjen.

Målet med konferansen er å mobilisere leverandørindustrien i fornybar- og petroleumssektoren til å finne radikalt nye energiløsninger for olje- og gassinstallasjoner og operasjoner offshore som kan lede til energieffektivisering og reduserte CO2-utslipp.

Konferansen finner sted hos Norges Forskningsråd på Lysaker 25. august.

Arrangementet er et samarbeid mellom programmene PETROMAKS 2, DEMO 2000 og ENERGIX i Norges forskningsråd, ENOVA og Innovasjon Norge.

Les mer om Ny energi for norsk sokkel på Forskningsrådets sider

Foreløpig program for konferansen finner du her (PDF-254.9 KB)

Meld deg på konferansen

Se deltakerlisten her