Norge skal være verdensledende

  • Ill: Maritime Clean Tech

Grønt Kystfartsprogram skal holde Norge i verdenstoppen på miljøvennlige skip. Nå etterlyser bransjen «elbil-insentiver» også til havs.

Private bedrifter og offentlige myndigheter setter hårete mål for Norge: Vi skal være ledende på miljøvennlige skip.

Verden skal se til Norge for å finne den mest miljøvennlige teknologien og de smarteste løsninger for energieffektiv sjøtransport.

– Vi er allerede i en ledende posisjon. De aller fleste av verdens 57 skip som går på LNG, flytende naturgass, er norske. Ampere er verdens første store bil- og passasjerferje som går på batterier. Denne ledelsen skal vi beholde, sier programdirektør for Grønt Kystfartsprogram, direktør Narve Mjøs i DNV GL, til Teknisk Ukeblad. 

Samarbeid på tvers

Hele kjeden, fra vareeiere og speditører til rederier via verft og utstyrsleverandører, til havner og myndigheter, spiller på lag i et offentlig-privat partnerskapsprogram.

– Vi har delt inn arbeidet i fire faser. I Fase 1, som er støttet av Innovasjon Norge, har vi allerede pekt ut to pilotprosjekter og i juni peker vi ut to-tre til, sier Mjøs.

Ett av dem er kalt GodsFergen. Den skal munne ut i godsfartøy med hybrid framdrift og batterielektriske havneoperasjoner i kombinasjon med el-kraner og energigjenvinning.

Innovasjon Norge samarbeider med en rekke store offentlige og private aktører i dette programmet, blant dem KLD, NFD og DNV.

Les mer om Grønt Kystfartsprogram på TU.no