Miljøteknologiportalen gjør det enklere å finne støtte for miljøteknologiprosjekter

Miljøteknologiportalen er en ny nettportal som gjør det enklere for miljøteknologibedrifter å finne frem i offentlige finansieringsordninger. Portalen er utviklet av Innovasjon Norge på vegne av Programråd for miljøteknologi.

Miljøteknologiportalen (www.miljoteknologi.no) tar utgangspunkt i det konkrete prosjektet og bedriftens behov. Etter et par enkle tastetrykk, henter søkemotoren ut en liste over relevante offentlige støtteordninger og leder videre til informasjon og søkeskjemaer. Portalen formidler også opplysninger om ordninger for bedrifter som skal etablere og videreutvikle seg i internasjonale markeder. Dessuten formidler portalen nyheter fra forskning og utvikling innenfor energi- og miljøteknologi.

Bak den nye portalen står det regjeringsoppnevnte Programråd for miljøteknologi. Programrådet skal blant annet bidra til bedre koordinering av offentlige finansieringsordninger for miljøteknologi og gjøre tilbudene enklere tilgjengelig for brukerne. I rådet sitter alle de store offentlige FoU-aktørene, med Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og Enova i spissen.

Programråd for miljøteknologi er nedsatt av regjeringen for å styrke dialogen i det offentlige virkemiddelapparatet og koordinering av virkemidlene de tilbyr. Programrådet består av representanter for de mest sentrale delene av virkemiddelapparatet og relevante etater: Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, Enova, difi, Eksportkreditt Norge AS, Gassnova SF, GIEK – Garanti-instituttet for eksportkreditt, Klima- og forurensningsdirektoratet, SINTEF, SIVA og Transnova.

www.miljoteknologi.no / post@miljoteknologi.no / @Miljoteknologi