Miljøteknologi­ordningen styrkes ytterligere

Som følge av avtalen om Statsbudsjettet, styrkes Miljøteknologiordningen med ytterligere 100 millioner kroner. Samlet budsjettramme for ordningen for 2015 blir dermed 330 millioner kroner.

Bergny Irene Dahl, Innovasjon Norge
Bergny Irene Dahl,
Innovasjon Norge

– Styrkingen av Miljøteknologiordningen er like gledelig som den er nødvendig, sier spesialrådgiver Bergny Irene Dahl i Innovasjon Norge.

Miljøteknologiordningen, som ble opprettet i 2011, gir tilskudd til å teste ut og vise frem ny, mer miljøvennlig teknologi. Dermed kan de nye løsningene best mulig tilpasses markedene de skal konkurrere om. Miljøteknologiordningen bidrar med risikokapital til å prosjektere, bygge og igangkjøre anlegg, og er åpen for bedrifter i alle størrelser og bransjer, fra hele Norge.

Miljøteknologi omfatter fornybar energi og annen teknologi som sikrer langsiktig bærekraft ved å gi oss mindre utslipp av klimagasser og andre skadelige stoffer, eller mer effektiv utnyttelse av begrensede ressurser og råmaterialer. Internasjonalt er markedene for fornybar energi og renere produkter og tjenester i vekst.

Søknader til Miljøteknologiordningen behandles på løpende basis.
Mer om virkemiddelet her

Mer om budsjettet her: Et godt miljøteknologi­budsjett

Virkemidler i bruk