Miljøteknologi­ordningen er årets budsjettvinner

Miljøteknologi­ordningen styrkes med nærmere 60 millioner kroner i forslaget til Statsbudsjett for 2015. – Det er godt nytt både for norsk næringsutvikling og for miljøet, mener spesialrådgiver Bergny Dahl i Innovasjon Norge.

Miljøteknologiordningen delfinansierer prosjekter og anlegg for å teste ut og vise frem nye, mer miljøvennlige løsninger. Kostnadene med å bygge slike demonstrasjonsanlegg for ny teknologi kan være høye, og de kommer på et tidspunkt da inntektspotensialet ennå er usikkert. Det offentlige tilskuddet fra ordningen senker risikoen for de øvrige investorene til et mer akseptabelt nivå og gjør det dermed mulig å gjennomføre prosjektet.

Bergny Irene Dahl, Innovasjon Norge
Bergny Irene Dahl,
Innovasjon Norge

– Ordningen skal gi et boost til løsninger som gavner samfunnet og er lønnsomme for bedriften. Vår støtte skal bidra til at ny teknologi blir kommersielt konkurransedyktig og best mulig tilpasset de nasjonale og internasjonale markedene de skal konkurrere om, sier Bergny Dahl.

Miljøteknologiordningen vurderer prosjekter fra bedrifter av alle størrelser, i alle bransjer, over hele landet. For å få støtte, må løsningen ha betydelig, målbar miljøeffekt, være innovativ, gi verdiskaping i Norge, og ha stort potensial – også internasjonalt. Innovasjon Norge ønsker flere søknader velkommen:
– Vi har jevn tilflyt av interessante prosjekter fra mange bransjer. Likevel mener vi at norske bedrifter har betydelig mer å hente i de voksende internasjonale markedene for miljøteknologi. Derfor tar vi gjerne imot flere gode søknader, sier Bergny Irene Dahl.

Forslaget til statsbudsjett for 2015 økte rammen for Miljøteknologiordningen til 230 millioner kroner, sammenliknet med 170 millioner kroner i 2014. Siden ordningen kom i stand i 2010 er det bevilget opp mot én milliard kroner over Miljøteknologiordningen. Beregninger fra konsulentselskapet Menon viser at hver krone som er gitt i tilskudd fra ordningen har utløst 3,60 kroner i private investeringer i prosjektene.

Med miljøteknologi menes teknologi, prosesser og løsninger som er bedre for miljøet enn den teknologien vi har i dag. Begrepet omfatter altså både fornybar energi og teknologi som sikrer langsiktig bærekraft ved å gi oss mindre utslipp av klimagasser og andre skadelige stoffer i naturen, eller mer effektiv utnyttelse av begrensede ressurser og råmaterialer.

Søknader til Miljøteknologiordningen behandles på løpende basis.
Mer om virkemiddelet her

Mer om budsjettet her: Et godt miljøteknologi­budsjett

Virkemidler i bruk