Miljøteknologi innen vannbransjen

Jobber du med vannbehandling og distribusjon? Vi tilbyr en workshop som gir deg muligheter og økt konkurransekraft på dette lovende området. Hold av datoen, 21. mars 2013.