Miljøgründer kåret til årets unge Norshipping-entreprenør

Tor Østervold i ECOSubsea ble kåret til Young Entrepreneur of the Year under Norshipping 2013. Østervold vant med sin banebrytende teknologi for å vaske skipsskrog på en enklere og mer miljøvennlig måte. Løsningen forventes å begrense utslippene fra internasjonal skipsfart med 2 millioner tonn CO2-ekvivalenter per år.

Skrogvasking

Når skroget er begrodd, bruker skipet mer drivstoff, og et rent skrog gir store besparelser. Vanligvis børstes skroget manuelt av dykkere. Men groen som blir vasket løs, er i seg selv et miljøproblem. Den inneholder skadelige avfallsstoffer, så vel som fremmede mikroorganismer som ødelegger naturlig lokal fauna. Av den grunn har mange internasjonale havner nå forbudt tradisjonell skrogvasking. I det så Tor Østervold en markedsmulighet.

Vasker, samler, deponerer, rapporterer

I 2008 fikk Østervold idéen om en skrogvasker som ved hjelp av høytrykksvann effektivt rengjør skroget, samler opp avfallet og sender det videre til sertifiserte avfallsstasjoner. Siden har han utviklet og testet ideen gjennom selskapet ECOSubsea. Resultatene fra uttesting av teknologien har vært over all forventning. ECOSubsea vil markedsføre teknologien i form av mobile renseenheter med et enkelt booking- og rapporteringssystem. Det er denne tjenesten Østervold nå vil tilby til internasjonal skipsfart. 

Les mer hos Innovasjon Norge her

Foto: Tor Østervold / Siv Nærø

Bildetekst: Med finansiering og rådgivning fra Innovasjon Norge har Tor Østervold og ECOSubsea har utviklet en unik teknologi for miljøvennlig vasking av skipsskrog.