Lovpålagt grønt skifte

  • Ampere. Foto: Norled

Regjeringens lovforslag har en helt ny miljøbestemmelse som får store konsekvenser for norsk næringsliv.

I en kronikk på TU.no presenterer næringsminister Monica Mæland og klima- og miljøminister Vidar Helgesen Regjeringens nye lovforslag om offentlige anskaffelser som fremmes i juni.

Lovendringen slår fast at offentlige oppdragsgivere skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger der det er relevant.

Dette vil bety at det offentlige heretter må ha en plan for sine anskaffelser, ikke bare for å unngå eller forebygge miljøskade, men også for hvordan anskaffelsene kan fremme klima- og miljøvennlige løsninger.

Det er et store muligheter for å øke innovasjonen i offentlig sektor og i norsk næringsliv gjennom offentlige anskaffelser. For eksempel ble verdens første elektriske ferge utviklet som resultat av samarbeid mellom maritim sektor og Statens vegvesen.

Regjeringen legger til rette for grønn konkurransekraft. Klima- og energifondet er nå på nesten 68 milliarder kroner. Gjennom Enova finansierer fondet en rekke store prosjekter innen klimateknologi i norske bedrifter.

Regjeringen har også styrket Innovasjon Norges miljøteknologiordning. Ordningen var på 173,4 millioner kroner i 2014 og i 2016 er den på 504,5 millioner kroner. Regjeringen har også forsterket det grønne skiftet i skipsfarten.

Les hele kronikken fra næringsminister Monica Mæland og klima- og miljøminister Vidar Helgesen på TU.no