Grønn milliard til olje og gass

Fire statlige virksomhetene er beredt på å bruke milliardbeløp inn mot olje- og gassektoren i de kommende årene. - Vi har kapital til gode prosjekter, sier adm. dir. Nils Kristian Nakstad i Enova.

På vegne av Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Transnova og Enova, varslet Nakstad en sterk satsing på innovasjon og teknologiprosjekter da partene signerte en ny samarbeidsavtale under ONS i Stavanger 27. august.  Virksomhetene har midler tilgjengelig for bedrifter som ønsker å investere i miljø- og klimateknologi. Da håper de at også olje og gassektoren griper muligheten.

- Olje og gassektoren står for betydelige klimagassutslipp. Samtidig ligger de teknologisk i fremste rekke og har tidligere vist en formidabel evne til å få fram og ta i bruk ny teknologi. Vi ønsker å bidra til at vi sammen får fram teknologien som kan hjelpe oss å nå to-gradersmålet, sier Nakstad.

Administrerende direktør i Norsk Olje og gass, Gro Brækken hilser satsingen velkommen.
-Vi er veldig glade for denne satsingen, dette er en viktig brikke for at olje- og gassnæringen i Norge kan utvikle og forbedre energieffektiviseringstiltak og teknologi som reduserer klimagassutslipp. Norsk sokkel har allerede verdens laveste Co2-utslipp per produserte enhet, men med en stadig modnere sokkel og økt utvinning, må vi hele tiden forbedre oss og få til utslippskutt. De statlige aktørenes satsing kan fremskynde slike forbedringer og gjøre dem mer lønnsomme, sier Gro Brækken.

En ledende rolle
Med Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, Transnova og Enova, har Norge et virkemiddelapparat som støtter norsk teknologiutvikling fra forskning til demonstrasjon og kommersialisering . Det bidrar til å gi Norge gode forutsetninger for å ta en ledende rolle i utviklingen av nye energi- og klimaløsninger, mener Nakstad.

Han har med seg konstituert direktør i Innovasjon Norge, Finn Kristian Aamodt.
- Leverandørindustrien til energisektoren er en av de viktigste vekstmotorene i Norge, og har internasjonalt unik kompetanse, sier Aamodt
- Potensialet for verdiskaping innen miljøteknologi er betydelig. Samtidig vet vi at utvikling og introduksjon av nye teknologier kan være krevende. Her har virkemiddelapparatet en rolle: Vi skal være pådriver og risikoavlaster, slik at flere prosjekter blir realisert, sier Aamodt.

 

Kontaktpersoner:

Enova: Eiliv Flakne, kommunikasjonssjef, tlf. 95 06 65 65, epost: eiliv.flakne@enova.no www.Enova.no

Innovasjon Norge: Marianne Tonning Kinnari, Leder kompetansesenter for Miljøteknologi, tlf. 977 49 892, e-post: marianne.tonning.kinnari@innovasjonnorge.no www.miljoteknologi.no

Forskningsrådet: Kristoffer Robin Haug, kommunikasjonsrådgiver, tlf. 95 83 09 42, e-post:krh@forskningsradet.no www.forskningsradet.no

 

Bildetekst:
SIGNERTE NY SAMARBEIDSAVTALE: Fra venstre: Konrad Pütz (Transnova), Nils Kristian Nakstad (Enova), Arvid Hallen (Forskningsrådet) og Finn Kristian Aamodt (Innovasjon Norge). Foto: Enova