Laksehospital klar til sjøsetting

  • Helixir laksehospital

“Laksehospitalet” HeliXiR er en ny metode for avlusing av laks som spare miljøet for utslipp og næringen for store utgifter. Innovasjon Norge har støttet prosjektet med 18 millioner kroner. I juni er laksehospitalet klart til bruk.

Lakselus er ett av de største problemene for oppdrettsnæringen både i Norge og andre land. Parasitten fører til økonomisk tap for oppdretteren, og behandlingen, som ofte innebærer kjemikaliebad av hele populasjonen i et anlegg, skaper også et miljøproblem når en skal kvitte seg med badevannet. Nå har et norsk selskap – Stranda Prolog AS – utviklet et flytende hospital for behandling av lakselus et lukket system. Metoden kan redusere bruken av kjemikalier og helt eliminere utslipp i miljøet.

Skrutank på flåte
Selskapet er fra før stor på lakseslakterier, og har utviklet en “skrutank” som fører laksen fra mærene og inn på slakteriet. Det er denne skrutanken de nå har plassert på en flåte som en viktig komponent på “laksehospitalet” HeliXir. Flåten plasser tett opptil mæren før laksen pumpes over, og vannet siles av. Deretter føres laksen inn i en skrutank med vann blandet med kjemikalier som tar knekken på lakselusa.
– Med denne metoden trenger vi bare en brøkdel av vannet som ellers brukes ved avlusing, sier Klaus Hoseth, dalig leder i Stranda Prolog AS.
– Vi har mye bedre kontroll med blandingen vann og kjemikalier, og siden tanken på flåten er lukket og «blandevannet» ikke tømmes ut etterpå, slipper man utslipp av kjemikalier til sjø.

Solid miljøgevinst
Hoseth anslår at kjemikaliebruken kan reduseres med minst 90 prosent med den nye metoden, og kanskje opp til 98 prosent hvis de får til effektiv resirkulering av kjemikalievannet. Uansett er dette et stort framskritt i forhold til eksisterende metoder.

– Det er som med behandling av mennesker, sier han. – Skal du behandle folk som er syke, er det kanskje mulig å gjøre det ved å blande medisin i drikkevannet. Men det er mer effektivt om du tar bare de som er syke inn til sykehuset og behandler dem der. Det er det vi gjøre med laksehospitalet.

Støtte fra Innovasjon Norge
Utviklingen av HeliXir har kostet 65 millioner kroner, og 18 millioner har kommet fra Innovasjon Norge og Miljøteknologiordningen. I tillegg har Måsøval Fiskeoppdrett, som den første kunden, bidratt med omlag 37 millioner kroner.

– Vi er veldig glade for den økonomiske støtten vi fikk fra Innovasjon Norge, og også med samarbeidet vi har hatt med Innovasjon Norges rådgivere Lars Sandnes i Møre og Romsdal, og Vidar Andreassen i Trondheim, sier Hoseth.
– I tillegg må jeg berømme Måsøval som har betalt mer enn sin rimelig andel av utviklingskostnadene. Uten en kunde som er villig til å satse hadde vi ikke fått dette til.

Tror på suksess

Selv om prosjektet har vært et tungt løft, ser Hoseth ser svært positivt på den økonomiske utsiktene for selskapet.

– I 2014 hadde vi en omsetning på 53 millioner. I 2015 regner vi med å runde 100 millioner, og hvis alt går etter planen vil vi ha en omsetning på 250 millioner i 2018 bare i Norge, sier han. I tillegg kommer naturligvis muligheten for at “hospitalskipet” kan selges til oppdrettere i andre land.

Flere bruksområder

Og det er det gode muligheter for, for HeliXir er ikke bare egnet som “hospitalskip” for lusesmittet laks. Flåten kan også brukes til diagnostisering og medisinering av fisk. At det kan skje i et lukket system gir en betydelig miljøgevinst.

– Oppdrettsnæringen har lett for å komme i konflikt med de som høster av naturen fordi oppdrettsanlegg kan føre til lokal forurensing. Dersom vi kan løse noen av næringens utfordringer med HeliXir vil det være en god nyhet, sier Hoseth.

Men før HeliXir kan eksporteres, skal flåten overtas av Måsøval Fiskeoppdrett juni 2015 og testes grundig. Fungerer metoden som den skal, skal flåten kunne avluse 1000 tonn laks i løpet av 10 timer. Det tilsvarer 50 fulle semitrailere med fisk.

Virkemidler i bruk