Konferanse: Smart møte om smartgrid 10.-11. september

Nettselskapenes forretningsmodeller er i spill. Mens alle er opptatt av å rulle ut AMS, er færre oppmerksomme på de dramatiske endringene i kraftbransjen. Smartgridkonferansen i september er den beste anledningen til å holde seg oppdatert.

Tekst/foto: Atle Abelsen

Utviklingen av smarte nett tvinger fram endringer som få norske aktører har oversikt over i dag. Mange sammenlikner energimarkedet med situasjonen som telebransjen sto overfor for noen år siden, da monopolene falt og nye aktører kom inn og tok betydelige markedsandeler.

Påmelding og program her

Helt ny aktør
De tilsvarende prosessene i energibransjen kan bli enda mer omfattende. En grunn er at man ser for seg at man får en helt ny aktør på banen: Prosumenten. Det betyr at konsumenten blir en del av produksjonsapparatet, og deler av produksjonen flyttes fra store, sentraliserte aktører, og ut til små, desentraliserte produsenter og prosumenter.

I tillegg regner man med at det kommer ukjent antall aktører på banen med helt nye produkter og tjenester, og med andre kostnader og fortjenestemarginer enn hva de konvensjonelle nettselskapene kan operere med.

– Jeg har inntrykk av at mange nettselskaper ikke er tilstrekkelig klar over hva som er i ferd med å skje, sier administrerende direktør Knut Johansen hos eSmart Systems. Han skal holde et innlegg på Smartgridkonferansen i Trondheim 10. september om hvilke muligheter nettselskapene har med smartgrid-løsninger.

Johansen var også en av de tidlige gründerne på nittitallet som så mulighetene som oppsto etter omreguleringen av kraftmarkedet, og kunne selge kraftbørs-systemer til en rekke land over hele verden.

– Det er litt av det samme vi ser nå: Et omfattende skifte i rammebetingelser og teknologi som setter de «gamle» aktørene under press.


Les mer her: 
http://smartgrids.no/smart-mote-om-smartgrid-10-11-september/