IEA: Norden kan bli karbonnøytralt i 2050

De nordiske landene har ambisiøse mål om å kvitte seg med utslipp av klimagasser. Skal de nå dem innen 2050, må det mer forskning og utvikling til, slår IEA fast i sin første rapport om energi- og utslippsutviklingen i de nordiske landene.