Hvordan få frem nye konsepter?

Forskningsrådet går nye veier for å få frem banebrytende idéer om miljøvennlig energi, idéene som ikke passer inn i de ordinære utlysningene. Målet er å få flere nye konsepter som kan skape gjennombrudd på energisektoren.

Vil ha de helt nye og grensesprengende idéene

Det nye programmet for energiforskning ENERGIX har «Nye energikonsepter» som en av fem hovedsatsinger. Nå planlegges den første utlysningen under dette programområdet.

 

 

- Vi ønsker prosjekter der det er brudd i tenkningen. For å søke må du ha en helt ny idé eller en helt ny tilnærming til en eksisterende idé, sier programkoordinator for ENERGIX Ane Torvanger Brunvoll. Hun understreker at dette er en pilotutlysing for å få fram nye typer prosjekter, og at hoveddelen av ENERGIX-midlene fremdeles vil bli tildelt gjennom de vanlige utlysningene.

Utlysningen om forskning på nye energikonsepter åpner også for at gode forskere fra andre fagområder enn energisektoren også kan søke, dersom deres forskningsideer kan ha potensial for gjennombrudd innen energisektoren.

Etter planen vil tre-fem prosjekter dele en pott på 25-30 millioner kroner. Prosjektstøtten vil bli gitt i to faser. Tildelingen vil gjelde for begge fasene, men videreføring i fase to vil avhenge av vurderingen etter første fase.

Les mer her