Høyeffektbatteri for skip

  • Grenland Energy skipskran. Foto: Grieg Star

Grenland Energy inngikk i sommer avtale med Kongsberg Maritime og rederiet Grieg Star om levering av verdens første høyeffekt batterisystem for hybriddrift av elektrisk drevne kraner ombord på skip.

Grenland Energy har med støtte fra Innovasjon Norges miljøteknologiordning utviklet en banebrytende løsning for energioptimalisering ombord på skip.
- Sammenliknet med bilbransjen vil en elektrifisering av skip kunne gi ti ganger så stor miljøgevinst, sier Roman Stoiber, daglig leder i Grenland Energy.

Grønt skifte gir konkurransefortrinn

- Grenland Energy er et godt eksempel på hvordan det grønne skiftet kan gi konkurransefortrinn. De har vært flinke til å benytte seg av virkemidlene vi tilbyr, i tillegg til miljøteknologiordningen har de også fått støtte gjennom etablerertilskudd, mentor og IFU. Både de som har en nystartet bedrift med vekstambisjoner eller en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet kan søke etablerertilskudd, sier Gry Langbakk i Innovasjon Norge i Telemark.

Støtteordninger fra Innovasjon Norge

Miljøteknologiordningen gir støtte til bedrifter som utvikler teknologi som forbedrer miljøet, og skal bygge demonstrasjonsanlegg i Norge. Videre er IFU en støtteordning for innovative prosjekter med internasjonalt potensial, som skal realiseres i tett samarbeid med en kunde i offentlig eller privat sektor

Les hele artikkelen på Innovasjon Norges sider

Virkemidler i bruk