Frokostmøte: Grønn vekst og verdiskapning i Norge

Hvilke muligheter ser kompetansemiljøet i Trondheim for grønn vekst og verdiskaping i Norge?

Trondheim er Norges teknologihovedstad, med NTNU og SINTEF som spydspisser innen utdanning og forskning på klima- og energiutfordringene. Hvilke muligheter ser dette kompetansemiljøet for grønn vekst og verdiskapning i Norge? Klima- og miljøminister Tine Sundtoft inviterer til debatt om forskningens rolle for å skape løsninger for lavutslippssamfunnet. 

Tid: 25. februar kl. 16:00 - 17:30 (enkel servering fra kl. 15:30)
Sted: Realfagbygget, aud. R2, Gløshaugen, NTNU

Gratis adgang