«Green Button»: Energidata for lavere strømforbruk

59 millioner strømkunder i USA får tilgang til informasjon om eget forbruk.

Analyse i energisektoren er i rask vekst i Nord-Amerika – og det påvirker alle ledd av verdikjeden, fra dem som produserer strømmen, til dem som tar den i bruk. Et av Obama-administrasjonens viktigste tiltak er «Green Button», der myndigheter og strømleverandører har gått sammen om å gi strømkunder trygg adgang til informasjon om eget energiforbruk, slik at de bedre kan tilpasse forbruket og redusere strømregningen.

Et førtitalls strømleverandører, som betjener mer enn 59 millioner husstander, tilbyr i dag «Green Button»-tilgang til sine brukerdata. I tillegg har sektoren forpliktet seg til å sikre at alle «Green Button»-utrullingene fungerer sammen, at kildekoden er åpen, og at programmet iverksettes i alle offentlige bygninger.

Mer om Green Button-initiativet