GIEK og Petrobras inngår samarbeidsavtale

GIEK og det brasilianske olje- og gass-selskapet Petrobras har i dag signert en samarbeidsavtale, som ledd i arbeidet med utformingen av en ny avtale om norske garantier til Petrobras. Garantiene vil bidra til at Petrobras får finansiert sine kjøp av norske varer og tjenester.

Den eksisterende avtalen om slike garantier til Petrobras ble inngått i juni 2010. Avtalen var den gang på inntil 1 milliard US dollar. Det forventes at en ny avtale vil være av tilsvarende størrelse.

En fremtidig ny avtale om norske garantier vil gi Petrobras tilgang til finansiering av sine kjøp av norske varer og tjenester. For norske eksportører innen leverandørindustrien til olje- og gass, vil det bety nye kontrakter med Petrobras fremover.

Les mer her