Fornybar framtid i Fukushima

  • Dr. Svein Grandum, Hanne Siri Heglum, Mr. Masato Shinagawa, Borgermester i Koriyama, Fukushima.
Foto: Noralumni.no/Japan

Innovasjon Norge presenterte norske selskaper og norsk teknologi på Renewable Energy Industrial Fair (REIF) i Fukushima.

Etter atomulykken forårsaket av tsunamien i 2011, jobber Fukushima-regionen nå for å etablere seg som et nav for fornybar energi og grønn teknologi.

REIF er en møteplass for beslutningstagere og japanske og internasjonale leverandører. For andre gang var Innovasjon Norge til stede med en stand for å løfte fram Norge som energinasjon generelt og PV-selskaper spesielt.

Fra talerstolen på et av seminarene benyttet Hanne Siri Heglum fra Innovasjon Norges kontor i Tokyo anledningen til å presentere Norges mulige bidrag til Fukushima i form av industriell erfaring og teknologisk kompetanse.

Dette sa spesialrådgiver Svein Grandum om REIF i forkant

Les mer om REIF hos Noralumni Japan

Klikk for stort bilde i ny fane