Folder om fornybar innovasjon

Denne folderen presenterer offentlig støtte til ny fornybar energi gjennom tre spennende prosjekter.

Hywind, Flumill og Kitemill er tre eksempler på prosjekter som flytter grensene for fornybar energi og miljøteknologi.


Se folderen her (pdf)