Finansiering til Grønn Vekst

Møt aktørene bak Grønn Vekst-midlene på Fornybarkonferansen.

I forbindelse med Fornybarkonferansen i Bergen inviterer vi til ettermiddagsseminar på Radisson Blu Royal Hotell Bryggen torsdag 12. juni kl. 13.30–16.00. 

Her vil vi raskt presentere Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, Enova og Transnova, og du får mulighet til korte møter med alle organisasjonene.

Les mer