Et godt miljøteknologi­budsjett

For dem som trenger støtte til gode miljøteknologiprosjekter, er det flere gode nyheter i statsbudsjettet.

For de som er ute etter støtte til prosjekter som omfattes av Miljøteknologiportalen, er det flere gode nyheter i statsbudsjettet.

Innovasjon Norge: Miljøteknologiordningen styrkes
Miljøteknologiordningen, som bidrar med finansiering til pilot- og demonstrasjonsanlegg for ny miljøteknologi, styrkes med 50 millioner til 230 millioner neste år.
Les mer hos IN

Forskningsrådet: I tråd med Forskningsrådets prioriteringer
Totalt inneholder regjeringens forslag til forskningsbudsjett for 2015 en nominell vekstramme på 2,1 milliarder kroner, fra 27,9 milliarder til 30 milliarder kroner. I tillegg vil regjeringen styrke SkatteFUNN kraftig. Dette er i tråd med flere av Forskningsrådets viktigste satsingsforslag.

160 millioner kroner til tiltak for verdensledende fagmiljøer, fordelt slik:

  • 100 millioner til infrastruktur

  •  60 millioner til Fri prosjektstøtte

115 millioner kroner til økt norsk deltakelse i europeisk forskningssamarbeid, fordelt slik:

  • 85 millioner til STIM-EU

  • 30 millioner til posisjonering og annen EU-støtte

120 millioner kroner til å styrke forskning og innovasjonsevne i norsk næringsliv, fordelt slik:

  • 70 millioner til brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)

  • 20 millioner til FORNY2020

  • 30 millioner til muliggjørende teknologier.

I tillegg styrkes rammene for SkatteFUNN vesentlig. Det er ventet at styrkingen av SkatteFUNN vil koste staten 120 millioner kroner.

Les mer hos Forskningsrådet 


Enova: Overtar Transnovas oppgaver

Fra 1.januar tar Enova over oppgavene fra søsterorganisasjonen Transnova. Dermed vil Enova tilby investeringsstøtte også til transportsektoren.

Regjeringen vil også innføre en ny rettighetsbasert tilskuddsordning for ENØK-tiltak i hjemmet, og tar sikte på å bruke 250 millioner kroner årlig til satsingen. Ordningen skal forvaltes av Enova.

Les mer om tilskuddsordningen