Grønt skifte i transport­sektoren?

  • Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO, Jean-Marc Rives, Frankrikes ambassadør i Norge, og baronesse Joyce Anelay, Minister of State, British Foreign & Commonwealth Office deltok på konferansen «En route to a Transportwende? Climate Solutions for the Transportation Sector».
Foto: NHO/ Bjørnar Eidsmo

Hvordan kan vi få grønnere transport, grønnere byer og grønnere økonomi? Det var spørsmålene som ble stilt i konferansen "En Route to a Transportwende", som ble arrangert av NHO i samarbeid med Storbritannias, Tysklands og Frankrikes ambassader 24. november.

– Business as usual is breaking up, sa Holger Dalkmann fra World Resources Institute. – Noen av løsningene er allerede tilgjengelige, men vi trenger fremdeles innovative nybrott.

Allerede koster køer og trafikkork Europa 110 milliarder euro årlig. Det merkes også i Oslo, som er en av Europas raskest voksende byer. Med global velstandsøkning og en sterkt voksende middelklasse følger kraftig urbanisering og tilhørende utfordringer.

– Kompakte byer med lave utslipp er nøkkelen. Miljøvennlige byer vil bli mer attraktive å bo og jobbe i fremover, mente Lars Andreas Lunde, statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

Debattantene mente løsningene ligger i mer proaktiv og helhetlig byplanlegging, med sterkere styring av etterspørsel og tilbud, og der også forskning, teknologiutviklere, industri og finans får mulighet til å gi innspill fra tidlig fase av.

– I dag foregår byplanlegging bit for bit. Effektive løsninger forutsetter sterkere integrasjon av forskjellige tjenester. Big Data blir nøkkelen for å få det til, mente Sir David King, styreleder for Future Cities Catapult og spesialrådgiver for klimaendring hos den britiske utenriksministeren.

Baronesse Joyce Anelay, Minister of State ved British Foreign & Commonwealth Office, pekte på potensialet for økonomisk vekst som den fremste pådriveren for overgang til grønne løsninger – også i transportsektoren: – Grønn sektor har overlevd nedgangstidene langt bedre og har i langt større grad beholdt arbeidsplassene enn andre sektorer, sa Anelay.

– Engasjement fra private aktører må til, men en grønnere fremtid avhenger av at offentlige rammebetingelser baner vei, mente Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO.

Program for konferansen (pdf)

NHOs reportasje fra konferansen