Enklere eksport­finansiering

  • Under presentasjonen 21. januar 2015: Ivar Slengesol, Eksportkreditt og Øyvind Ajer, GIEK. Foto: Vilde Grønn Larsen/GIEK

Nå blir det enklere også for miljøteknologi­bedrifter å nyttiggjøre seg av gunstig finansiering for internasjonale kunder.

GIEK og Eksportkreditt Norge tilbyr statlig finansieringsløsninger for eksport av norske kapitalvarer og tjenester i alle bransjer, over hele verden.  

- Med bakgrunn i finansieringsutfordringene for mindre bedrifter har vi jobbet med hvordan vi kan støtte mindre bedrifter, blant annet innen miljøteknologi, sier leder for Energi og industriavdelingen i GIEK, Øyvind Ajer.

Ajer og utlånsdirektør i Eksportkreditt Norge, Ivar Slengesol, ønsker å få til et godt samarbeid med Miljøteknologiportalen for å kunne hjelpe flest mulig miljøteknologibedrifter med kunder i utlandet.

Finansieringsutfordringer for SMBer

- Vi har tatt utgangspunkt i flere utfordringer for de mindre bedriftene når det gjelder finansiering av kjøper, forteller Ajer, og trekker frem tre hovedutfordringer:

  • EKN og GIEK: To prosesser
  • Krav om med-garantist
  • Dyr dokumentasjonsprosess

- Ofte er GIEK og Eksportkreditt Norge det eneste alternativet for mindre eksportkontrakter. Det kan føre til at finansiering av kontraktene blir mer komplisert, og dermed dyrere for eksportøren, forteller Ajer.

Forenklet prosess

For mindre kontrakter, opp til 100 millioner kroner innebærer forenklingen i grove trekk:

  • Én felles søknad
  • En prosess – ett termsheet
  • Enklere dokumentasjon

- I tillegg lanserer vi et helt nytt produkt for kontrakter på kontrakter under 30 millioner kroner, Diskontering av leverandørkreditt, forteller Ajer, og oppsummerer produktet på følgende måte:

  • Leverandør gir en kreditt til kjøper
  • 90 prosent dekkes av GIEK og utbetales fra EKN til leverandør
  • Ved tilbakebetaling fra kjøper: 90 prosent til EKN og 10 prosent til leverandør med renter.
Se presentasjonen her (pdf):
Eksportfinansiering som salgsverktøy for SMB bedrifter