Energilagring i betong

  • EnergyNest pilotanlegg. Foto: Masdar Institute of Science and Technology

Teknologien åpner helt nye muligheter for bærekraftig lagring av solenergi for fremtidens samfunn.

I de internasjonale energimarkedene er det stor etterspørsel etter løsninger som kan sluse fornybar energi inn i kraftnettet etter behov. EnergyNest har fått støtte fra Innovasjon Norges Miljøteknologiordning til utvikling av et betongbatteri som nå testes ut ved Masdar Institute of Science and Technologys forskningsanlegg for konsentrert solkraft i Abu Dhabi.

Termisk energilagringssystem: Smart, modulært og skalerbart 

- Dette åpner helt nye muligheter for bærekraftig lagring av solenergi for fremtidens samfunn. Vi i Innovasjon Norge er til stede lokalt både her i Abu Dhabi og 35 andre land for å hjelpe norske bedrifter som ønsker å satse. EnergyNest kan skape mange nye arbeidsplasser hvis de lykkes. Det termiske energilagringssystemet deres er både smart, modulært og skalerbart.  Energien lagres på dagtid, slik at den kan brukes til generering av elektrisitet på kvelden og natten, sier Matteo Chiesa, Innovasjon Norge, Abu Dhabi.

Støtten fra Innovasjon Norge sentral

- Støtten fra Innovasjon Norge har vært sentral for utviklingen av selskapet og pilottesten vi nå gjennomfører i Abu Dhabi. Avtalen med Masdar og piloten gir store kommersielle muligheter i det globale markedet. Innovasjon Norges kontor i Abu Dhabi har bidratt med markedskunnskap, nettverk og engasjement som har vært avgjørende for å komme dit vi er i dag, sier Christian Thiel, CEO i EnergyNest.

Les hele artikkelen på Innovasjon Norges sider

Virkemidler i bruk