Cambi-gjennombrudd

Cambis kloakkslamanlegg for Washington D.C. har begynt innfasingen. Samtidig har Cambi AS fått tre nye kontrakter i Spania.

Med patentert teknologi omgjør Asker-bedriften Cambi kloakkslam til energi. I Washington fases Cambi-løsningen nå inn i et av verdens største slambehandlingsanlegg.

I Europa har Cambi 25 anlegg i drift, med England som det definitive hovedmarkedet. Nå har de fått sitt gjennombrudd i Spania, med tre nye anlegg. Også i Nederland og Sverige har de nylig solgt sine første anlegg.
- Vi håper jo at Washington-anlegget hjelper oss der borte. Vi har allerede fått et godt navn i USA, og organisasjonen er på plass, forteller Harald Kleiven, Business Development Manager i Cambi AS.

Cambi er en verdensledende teknologileverandør for konvertering av slam og organisk avfall til biogass, ved hjelp av en unik forbehandlingsmetode, termisk hydrolyseprosess (THP). THP bruker damp til å trykkoke og destruere materialer før utråtning. Dette medfører færre biogassreaktorer, øker produksjon av biogass, reduserer mengden av patogen og gir et luktfritt gjødselprodukt.

Siden 1995 har Cambi solgt 41 anlegg i 17 forskjellige land, hvorav 30 er ferdigstilt. Med en samlet kapasitet til å behandle slam og organisk avfall fra mer enn 31 millioner mennesker. Disse inkluderer USAs største og mest avanserte renseanlegg i Washington DC, Storbritannias største slamsenter i Manchester (Davyhulme) og Oslo EGE Biogassanlegg for våtorganisk avfall. 

Virkemidler i bruk