Bulgaria søker norske fornybar-partnere

  • Foto: EU-kommisjonen

Bulgaria etterspør norsk ekspertise for å øke bruken og produksjonen av fornybar energi.

Omtrent 70 prosent av Bulgarias energiforbruk dekkes i dag gjennom import, blant annet fra Russland. 

Noreg bruker omtrent 110 millioner kroner på fornybar energi og energieffektivitet i Bulgariagjennom EØS-midlene. Støtte til prosjekt er nylig lansert, og frist for å søke er 7. januar 2015.

EØS-midler er tilgjengelege for prosjekt innanfor mellom anna desse områda:

  • Produksjon av fornybar energi frå biomasse
  • Energieffektivisering av offentlege bygg
  • Opplysnings- og haldningskampanjar om ENØK mv

Det er planlagt et informasjonsmøte i Bulgaria i november. 

Les mer her