Bli et bedre styremedlem

Kurset Styrekompetanse I gir mulighet til å lære om teori og praktiske problemstillinger som angår rollen som styremedlem.

Kurset, som er et samarbeid mellom Innovasjon Norge og Handelshøyskolen BI, er laget for styremedlemmer i små og mellomstore miljøteknologibedrifter.

Her er noen av temaene som gjennomgås:

  • grunnleggende teori om styrearbeid

  • lover og regler for opprettelse og drift av selskaper

  • sentrale prinsipper for økonomistyring og regnskapsførsel

  • samspill mellom daglig leder og styret

  • metoder for godt styrearbeid

  • rollen som styremedlem

Praktisk informasjon
Kurset, som gir 7,5 studiepoeng, løper over ett semester og avsluttes med eksamen. Undervisningen går over to samlinger høsten 2014:

  • 15.–17. september i Stavanger

  • 11.–12. november på Gardermoen


Les mer om kurset og meld deg på