Besøk oss i Clean Energy Park under ONS

ONS i Stavanger er ikke bare verdens største møteplass for offshore olje og gass. Du kan også lære mer om løsninger for renere energiproduksjon.

I «Clean Energy Park» vises miljøvennlige teknologier og løsninger gjennom bedriftspresentasjoner og et omfattende konferanseprogram. Konferanseprogrammet omhandler temaer som energieffektivisering offshore, elektrifisering av sokkelen, unge teknologier, m.fl.

Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og Enova deltar med en felles paviljong for et utvalg norske bedrifter som tilbyr framtidas løsninger. Kom innom og slå av en prat med utstillere og virkemiddelapparat!

Disse bedriftene er representert på fellespaviljongen:

- Biota Guard AS
EnPro AS
Flumill AS
- Fogear
- Havgul clean energy
- NEST AS
- Norhard AS
SINTEF Energy Research
Viking Heat Engines AS