- Vedta denne ambisiøse miljøteknologi­avtalen

Næringslivs­organisasjoner verden over støtter forhandlingene om en miljøteknologiavtale (EGA) i Verdens handelsorganisasjon (WTO).

Organisasjonene ber nå medlemsregjeringene få på plass en ambisiøs internasjonal avtale om å fjerne avgifter på en rekke miljøteknologiprodukter.

– En ambisiøs avtale om avgiftsreduksjon vil føre til økt handel i miljøprodukter, mener Marianne Tonning Kinnari, som er fagansvarlig for miljøteknologi i Innovasjon Norge. – Ved å fjerne toll på opptil 35 prosent, senker man prisen for å ta miljø- og klimautfordringene på alvor.

Handelen i miljøteknologiprodukter er i sterk vekst. Allerede i dag handles det for 1 billion dollar i året. Handel i miljøteknologiprodukter ble mer enn fordoblet fra 2001 til 2007. Veksten er like rask i utviklingsland som i økonomisk utviklede land. Dette slås fast i en rapport utarbeidet av FNs miljøteknologiprogram, Det internasjonale handelssenter (ITC) og Det internasjonale senteret for handel og bærekraftig utvikling (International Centre for Trade and Sustainable Development). Miljøteknologi omfatter både renseteknologi, mer miljøvennlige produkter og produksjonsprosesser, mer effektiv ressurshåndtering og teknologiske systemer som reduserer miljøpåvirkningen.

– En internasjonal handelsavtale om miljøteknologi kan være et springbrett for å senke toll og andre handelsbarrierer i tilliggende sektorer og verdikjeder, sier Marianne Tonning Kinnari.

Blant dem som støtter initiativet om en internasjonal handelsavtale om miljøteknologi, er sentrale handelsorganisasjoner i land som USA, Canada, Australia, Japan, Korea, Indonesia og Sør-Afrika, samt internasjonale bransjeorganisasjoner og World Energy Council.

Kontaktperson:

Marianne Tonning Kinnari, sektoransvarlig Energi og miljø i Innovasjon Norge: marianne.tonning.kinnari@innovasjonnorge.no; +47 977 49 892


Innovasjon Norge er et statlig selskap med formål å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Gjennom Miljøteknologiordningen bidrar Innovasjon Norge til bygging av pilot- og demonstrasjonsanlegg for å teste ut og vise frem nye miljøteknologiløsninger. Anleggene sikrer at de norske produktene blir best mulig tilpasset de nasjonale og internasjonale markedene de skal konkurrere om. Siden denne ordningen kom i stand i 2010 er det bevilget 819 millioner kroner til 175 prosjekter, og Innovasjon Norge regner med å bevilge 180 millioner kroner under ordningen i 2014.

Mer om Innovasjon Norge: www.innovasjonnorge.no
Mer om miljøteknologi: www.miljoteknologi.no