- Bytt ut 70% av fergene

  • Ampere. Foto: Norled

Batteriferger knuser diesel på lønnsomhet, sier Bellona. De krever at departementet har batteri- og hybridferger som standard i anbudsutlysningene. Batteriferga Ampere på Sognefjorden beviser at teknologien er moden.

Av de totalt 180 fergene som krysser norske fjorder, vil det lønne seg å skifte ut 84 av fergene til batteridrift og 43 ferger til hybrid drift. Det tilsvarer over 70 prosent av den norske fergeflåten.  

Oppdatering (21. sept): Anbudskrav om elektriske ferger 

I samarbeid med Siemens lanserte Bellona en mulighetsstudie om batteriferger under Arendalsuka (les/last ned pdf her).

– Omstillingen må starte nå. De nærmeste årene ti nye fergestrekninger med totalt 22 ferger ut på anbud. 20 av dem egner seg for batteridrift. Teknologien finnes og det er økonomisk lønnsomt. Det er ikke lenger noe alternativ å fortsette med miljøfiendtlige dieselferger, sier Frederic Hauge, faglig leder i Bellona.

Batteri- og hybridferger må bli standard
Nå krever Bellona at batteri- og hybridferger blir standarden når staten og fylkene utlyser nye anbud på de aktuelle strekningene.

– Omstillingen må starte nå. De nærmeste årene ti nye fergestrekninger med totalt 22 ferger ut på anbud. 20 av dem egner seg for batteridrift. Teknologien finnes og det er økonomisk lønnsomt. Det er ikke lenger noe alternativ å fortsette med miljøfiendtlige dieselferger, sier Frederic Hauge, faglig leder i Bellona. 

Les mer om batteriferger på Bellona.no

Les saken om batteriferger på TU.no