Aktører

Det er flere offentlige aktører som tilbyr ordninger for å stimulere utvikling av fornybar energi og miljøteknologi. Miljøteknologiportalen skal gjøre det lettere for bedrifter å få oversikt over hvilke ordninger som kan være aktuelle for deres prosjekt.

Sammen for grønn vekst